Tindesamling i Rosendal Alpene.

Nivå: Avansert

Høye topper, alpine rygger og et hav av granitt mellom Hardangerfjorden og Folgefonnbreen. Hardanger blir ofte omtalt som dronningen av alle fjordene. Dersom du er ute etter en bratt, krevende tur i fjord-Norge er dette turen for deg. Rosendal-regionen er en av de mest kjente regionene på Vestlandet for klatring og tinderangling.

Ruten går over tre store fjell. To av dem er gradert som svarte DNT-ruter, som betyr “ekstra vanskelig”. De er begge 20 km fra bil til bil, og man må bestige 1500 høydemeter. Det tredje er 10 km med 1000 meter stigning, gradert “middels vanskelig”. Dette er sannsynligvis de mest spektakulære fjellene du kan bestige i regionen. Det er imidlertid flere turmuligheter i området, og dersom det er ønskelig kan vi sette sammen en enklere tur. Vi kan også sette sammen ruter som vil kreve lett klatring og alpine manøvre. Ikke nøl med å ta kontakt!

 

Turplan

Overnatting for denne turen vil være i telt eller ved et hytteområdet mot fjorden. Dette avhenger av den aktuelle koronasituasjonen. Vi vil hver dag kjøre fra basecamp til destinasjonen og tilbake etterpå.  .

 

Rutene kan variere i henhold til gruppen, været og terrengforholdene. 

 

Dag 1: Melderskin 12km og 1500m stigning. 8t.

Day 2: Geitadalstind + Ulvanosa 20-25km og 1500m stigning. 8-10t.

Day 3: Kvanto. 8km og 1000m stigning. 6t.

 

 

EKSTRA DAG og/eller alternative dager:

Bjørndalstraversen. En klassisk tur for tinderanglere. Ekstra krevende.

Gygrastolen 14km. 1450m En klassisk tur for tinderanglere. Ekstra krevende.

Bjørndalstind Krevende tur som ikke trenger klatreteknikker.

Terreng

Teknisk terreng. Lange seksjoner med umerkede stier, ujevnt terreng, samt lange traverser med høyfjellsterreng der man er eksponert for været. Navigering kan bli utfordrende. Ved dårlig vær er mulighetene for en evakuering begrenset.

Tiltak i høve koronaviruset (Covid-19)

Etter pålegg frå nasjonale og lokale styresmakter har vi gjort grundige risikoanalysar av all vår aktivitet med tanke på smittespreiing og smittevern. Vi har laga ei eiga nettside der du finn detaljert risikoanalyse og oppdaterte kjøps- og avtalevilkår

For alle våre aktivitetar gjeld følgande:

 • Deltakarar må være friske og utan symptom på forkjølelse eller luftveisinfeksjon.

 • Maksimal gruppestorleik er 5 personar, inkludert guiden.

 • Deltakarar må køyre eigen bil til startstaden eller ordne transport sjølv.

 • Deltakarar må ikkje være omfatta av gjeldande karantenereglar.

 • Personar med samfunnskritiske oppgåver må sjølv vurdere si eiga deltaking.

 • Deltakarar må sørgje for god handhygiene før, under og etter arrangementet.

 • Deltakarar må halde minst 1 meters avstand til andre deltakarar når det er mogeleg.

 • Vi stiller handsprit til disposisjon og gjennomfører handdesinfeksjon ved starten av kvar aktivitet. 

 

 

Sesong

Frå juli til september.

Fysiske føresetnader

Krevende tur. Krever god turerfaring, god utholdenhet, fjellsko og gode klær. 

 • Ei ekstra ulltrøye.

 • Solbrillar og solkrem.

 • Vandrestavar er ein god idé.

 • Lue eller caps. 

 • Drikkeflaske og litt tursnacks.

Oppmøte og Logistics

Møtestedet vil være i Rosendal. Rosendal kan nås fra Bergen med ekspressferge eller buss. Alternativt kan deltakere reise med egen bil. Vi vil bruke hytte eller telt ved fjorden som basecamp p.g.a. koronasituasjon. Frokost, lunsj og middag er inkludert.

 

Spørsmål om føre, forhold eller anna?

Kontakt gjerne Øystein på telefon +47 93484041 eller send ein e-post til post@wildvoss.no

Prisar og vilkår

Ordinær pris uten hytte og matt:

Fra nok 4800 per deltaker for en privat gruppe på fire deltakere. Inkludert: 3 dagers guidet tur. overnatting ikke arangert, og må fikses av deltakerne selv. Mulighet for telting i området.

 

Ordinær pris med alt inkludert (hytte og matt):

Fra nok 7 500 per deltaker for en privat gruppe på fire deltakere. Inkludert: 3 dagers guidet overnattingstur med en kvalifisert guide i henhold til Norsk Standard. Overnatting, frokost, lunsj og middag. Transport fra og tilbake til Voss. Overnatting på hytte hvis mulig p.g.a Koronasituasjon.

 

For henvendelser og priser for 1 deltaker, familier, private lukkede grupper, tre- eller fire-dagers versjon av turen med bre-opplevelsen, ta kontakt personlig på post@wildvoss.no

 

Av tryggleikshensyn tek vi no med oss maksimalt 4 deltakarar per guide.

 

Les om våre vilkår for påmelding og betaling (pdf). Vilkåra er oppdaterte i høve koronapandemien.

​​​​​

Ved å reservere plass på denne turen aksepterar du våre kjøps- og avtalevilkår.  Desse er oppdaterte i tråd med koronaviruset. ​

​​​

Litt om ansvarleg turisme og berekraft

Wild Voss jobbar kontinuerleg med å minske det økologiske fotavtrykket til våre turar og aktivitetar. Vi fylgjer dei oppdaterte GSTC-kriteria for ansvarleg reiseliv. Som deltakar på ein av våre turer kan du vere trygg på følgjande:

 • Vi ferdast sporlaust og i tråd med «Leave No Trace-prinsippene».

 • Vi nyttar utsleppsfri infrastruktur når det er mogeleg.

 • Våre turar går til fots, på truger eller på ski. Vår ferd i naturen bidreg ikkje til auka klimagassutslepp, og fører med seg minimale konsekvensar for økosystema kring oss.

 • Guiden din delar gjerne sin kunnskap om lokal natur, kultur og stader vi besøker.

 • Vi støttar ansvarlege, lokale bedrifter.

 • Guiden din vil framsnakke varsom og naturvennlig ferdsel og øke bevisstheten din om lokalt dyre- og planteliv.

 • Vi følgjer lovar og reglar for ferd i fri natur og i kulturlandskap.

 • Vi jobbar for å minimere avfall, og veljer difor produkt og emballasje med lang levetid.

 

For reservasjon, spørsmål og anna:

Kontakt Øystein i Wild Voss på +47 93484041 eller send ein epost til post@wildvoss.no  .​​